ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง โรงเรียนบ้านทุ่งกอ สพป ตรัง เขต 1

มีหน้าที่ความรับผิดชอบ การจัดเก็บรวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักฯ และนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ของสำนักฯ เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ข้อมูลด้านการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อมูลด้านอาคารสถานที่ ข้อมูลบุคลากร ข้อมูลด้าน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และข้อมูลอื่น ๆ ของ สวป. รวมทั้งการจัดทำเอกสารรายงานและแผนงาน และแผนภูมิ เกี่ยวกับข้อมูลทุกด้านของ สวป. เรื่อง แก้ไขการกำหนดกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ.

นักการภารโรงมีหน้าที่

นักการภารโรงมีหน้าที่

จัดทำโดย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุราษฎร์ธานี. เชิญชวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครสอบภูมิศาสตร์ สอวน. สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาท พัฒนาโดย HanumanIT Co., Ltd.

นักการภารโรงมีหน้าที่

“ในการเท็จ Etymologies” ธุรกรรมของสมาคมปรัชญา . Morreale, Don (6 กรกฎาคม 2555). “Crime Scene ทำความสะอาด MOPS ขึ้นหลังจากการทำร้ายร่างกาย” เดนเวอร์โพสต์ สืบค้นจากต้นฉบับเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2556.

เรื่องการกำหนดกลุ่มพื้นที่การศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ สังกัด สพฐ. เราใช้คุกกี้ในเว็บไซต์ของเราเพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องมากที่สุดโดยจดจำการตั้งค่าของคุณและเข้าชมซ้ำ การคลิก “ยอมรับทั้งหมด” แสดงว่าคุณยินยอมให้ใช้คุกกี้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม คุณสามารถไปที่ “การตั้งค่าคุกกี้” เพื่อให้คำยินยอมที่มีการควบคุมได้. ไม่ทราบว่าวันนี้นักการภารโรงของเราจะมีขวัญกำลังใจในการทำงานสูงเหมือนกับงานวิจัยกล่าวไว้หรือไม่… © 2021 Trang1.go.th | สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 | Powered by WordPress.

About the Author

You may also like these