คำสุภาพและคำราชาศัพท์

หมายไว้, ตราไว้. Hotel Clover ชวนเปิดประสบการณ์ใหม่ กับอาหารชั้นเลิศ ในราคาเพียง 1,650 บ. ระเบียบการที่บอกถึงขั้นตอนของงานที่จะต้องทําตามลําดับ. กระเสาะ, เสาะ, เช่น เสือกซบสยบสกลลง กำเสาะโศกระด้าวดาล. (สุธน). [-สวน] (แบบ) ก.

คํา ราชาศัพท์ กำไล ข้อมือ

(สุธนู). สื่อรัฐสภาตั้งฉายาให้สภาผู้แทนราษฎร “3 วันหนี 4 วันล่ม” ส่วน วุฒิสภา “ตรา ป.”

คํา ราชาศัพท์ กำไล ข้อมือ

หมายถึง น. ชื่อเครื่องประดับสําหรับสวมข้อมือหรือข้อเท้า ทําด้วยเงินหรือทองเป็นต้น, ราชาศัพท์เรียกกําไลมือว่า ทองพระกรกําไลเท้าว่า ทองพระบาท. ชื่อเครื่องประดับสําหรับสวมข้อมือหรือข้อเท้า ทําด้วยเงินหรือทองเป็นต้น, ราชาศัพท์เรียกกําไลมือว่า ทองพระกร กําไลเท้าว่า ทองพระบาท. สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา 26 ก.พ. แบบทดสอบท้ายบท เรื่อง คำราชาศัพท์ จัดทำโดย นางสาวสมพร อ่อนละออ. [-หฺนด] ก.

คํา ราชาศัพท์ กำไล ข้อมือ

โศกเศร้า, คร่าครวญ, ร้องไห้, เช่น ไทกำสรดสงโรธ ท้ยนสงโกจกำสรวลครวญไปพลาง. (ม. คำหลวงทานกัณฑ์). (โบ กําสรวญ). [-สด] (แบบ) ก. สลด, แห้ง, เศร้า, เช่น จักคอยเห็นข้าโหยหาแต่องคเอกา จะแสนกำสรดลำเค็ญ.

About the Author

You may also like these